Tag - teologija

Bez sirotinje nema spasenja

Jon Sobrino, „Izvan sirotinje nema spasenja. Mali utopijsko-proročki ogledi“, Ex libris, Rijeka, 2011.   Piše: Vladimir Kolarić https://backshopjournal.com/article/vladimir-kolaric-bez-sirotinje-nema-spasenja   Hrišćanstvo nije ideologija i ne bi smelo da se sa ideologijama raspravlja spuštajući se na njihovu ravan; ono se stupajući na tlo ideologije samozarobljava i samozaboravlja u „svetu ovom“ i prihvata da je princip njegovog govora i njegove logike lavirint, a ne sloboda, sumračni kompromis, a ne neumoljiva, suncokretna ustremljenost ka Istoku. Ali to ne znači da treba da bude ravnodušno prema ideologijama i njihovim lažima, ali [...]

Read more...

Prefinjena knjiga o Bogu vjere, nade, ljubavi mira i svekolikog sporazuma

Prikaz knjige: Miroslav Volf, Allah, A Christian Response, izdanje HarperOne, HarperCollins publishers, New York, 2011. Hrvatsko i bosansko izdanje: Allah, kršćanski odgovor, EX LIBRIS, Rijeka i SYNOPSIS, Sarajevo, 2015. (S engleskog prevela: Dragana Divković, pogovor: prof. dr Adnan Silajdžić)   Piše: akademik Enes Karić Oslobođenje (bh. dnevni list), rubrika ‘Pogledi’ 13.2.2016.   Knjiga Miroslava Volfa pod naslovom Allah, A Christian Response (Allah, kršćanski odgovor) pojavila se u Sjedinjenim Američkim Državama na engleskom 2011. godine, a 2015. godine izišao je hrvatski prijevod u čitljivoj izvedbi Dragane Divković. Knjiga Allah, kršćanski [...]

Read more...

Razgovor | Miroslav Volf, teolog: Hrabro i ponizno svjedočenje istini

[Miroslav Volf jedan je od najutjecajnijih teologa na svijetu. Utemeljivač je Yale centra za vjeru i kulturu. Doktorirao i habilitirao je na čuvenom Univerzitetu u Tübingenu. Mislilac je čija je vodilja najsnažnije zalaganje za dijalog, kako među religijama tako i između religijskih i nereligijskih zajednica. Napisao je veliki broj iznimno značajnih knjiga među kojima su i „Exclusion and Embrace“, „After Our Likeness“, „A Public Faith“ („Javna vjera“ Ex Libris, Rijeka) te „Allah: A Christian Response“ („Allah: kršćanski odgovor“, Synopsis [...]

Read more...

Je li nužno imati istoga Boga?

Prikaz knjige Allah: kršćanski odgovor, Miroslav Volf Synopsis (Sarajevo-Zagreb) i Ex Libris (Rijeka), 2015.   Piše: Amila Kahrović-Posavljak Portal Tačno.net 14.1.2016. http://www.tacno.net/sarajevo/je-li-nuzno-imati-istoga-boga/   Šta je kršćanima Allah? Bog u kojeg i sami vjeruju, najradikalnija forma monoteizma ili tuđe božanstvo koje je postalo opsesivna tema zapadnih medijskih i političkih pregalaštava? Većina diskusija na temu Allah/islam je situirana u stereotipiziranju, insistiranju na civilizacijskom sukobu te potpunom banaliziranju. Rijetki su glasovi koji pokušavaju ozbiljnije promisliti odnos kršćanstva i islama. Jedan od onih koji se nisu libili preuzeti ovu zadaću je [...]

Read more...

Miroslav Volf: Vjeruju li muslimani i kršćani u istoga Boga ili su u Bogu zavađeni?

Prikaz knjige Allah: kršćanski odgovor, Miroslav Volf Synopsis (Sarajevo-Zagreb) i Ex Libris (Rijeka), 2015.   Piše: Miljenko Jergović Portal www.jergovic.com 9.1.2016. http://www.jergovic.com/subotnja-matineja/miroslav-volf-vjeruju-li-muslimani-i-krscani-u-istoga-boga-ili-su-u-bogu-zavadeni/   Pitanje vjeruju li kršćani i muslimani u istoga Boga postavlja se već skoro tisuću godina i biva na dramatičan način aktualno kad god se povede veliki rat u ime dviju vjera. U vrijeme osvajanja i međusobnih preotimanja Jeruzalema, pa nakon 1453. kada se s padom Carigrada urušilo kršćansko carstvo na istoku, i stotinjak godina kasnije, kada je Sulejman Veličanstveni pokorio Ugarsku i opsadio Beč, i već [...]

Read more...

Franjo Topić – Teologija povijesti

Prikaz knjige Teologija povijesti i Hans Urs von Balthasar, Franjo Topić, Synopsis (Zagreb – Sarajevo) i Napredak (Sarajevo – Zagreb), Biblioteka Znakovi vremena, urednik Drago Pilsel, 12/2014, tvrdi uvez, 148 str.   Piše: Drago Pilsel Portal Autograf.hr 22.7.2015. http://www.autograf.hr/franjo-topic-teologija-povijesti/   Nova knjiga mons. dr. Franje Topića, profesora na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu i predsjednika Hrvatskog kulturnog društva Napredak, pod nazivom “Teologija povijesti i Hans Urs von Balthasar“ prilika je da nešto kažemo o tome prepoznajemo li u povijesnim događajima zahvate Božje providnosti kojima Bog povijest usmjerava [...]

Read more...

Književni prikaz: O teologiji i politici

Prikaz knjige: Ivan Šarčević, Zečevi, zmije i munafici, Synopsis, Sarajevo – Zagreb, 2014.   Piše: Dino Abazović Oslobođenje (bh. dnevni list), rubrika ‘KUN’ 16.4.2015.   Javna teologija nastoji uključiti se u dijalog sa različitim akademskim disciplinama poput politologije, ekonomije, kulturnih studija, religijskih studija, ali i sa spiritualnošću, globalizacijom, i konačno sa društvom općenito. John De Gruchy stoga u jednom od uvodnih tekstova iz prvog broja časopisa formulira sedam teza djelatne javne teologije. Ovom prigodom interesantnom se čini druga teza u kojoj stoji: „dobra praksa javne [...]

Read more...

Frano Prcela – Bogozaborav

Prikaz knjige Bogozaborav. Razmišljanja o aktualnim izazovima Crkve, Synopsis (Zagreb-Sarajevo), 2014. (uvez: tvrdi, 204 str.).   Piše: Drago Pilsel Portal Autograf.hr 17.4.2014. http://www.autograf.hr/frano-prcela-bogozaborav/   Izdavačka kuća Synopsis Zagreb – Sarajevo objavila je knjigu sabranih teoloških tekstova Frane Prcele, O.P. (Sinj, 1966.), pod nazivom “Bogozaborav. Razmišljanja o aktualnim izazovima Crkve” u novoj biblioteci “Znakovi vremenâ” koju uređujem, pa bi mi se moglo spočitnuti da govorim pro domo sua‘ (za sebe, u svoju korist), naime, da zloupotrebljavam rubriku, ali izvolite, nemam ništa protiv da me manipulatorom nazovete jer [...]

Read more...