Nevenko Herceg

Nevenko Herceg

sveučilišni profesor, političar, športski djelatnik

Nevenko Herceg (Ljubuški, 1964), sveučilišni profesor, političar, športski djelatnik. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Sarajevu. Na istom je fakultetu magistrirao iz područja fitomedicine, a doktorsku je disertaciju obranio na Sveučilišta u Mostaru. U zvanje sveučilišnog profesora izabran je 2007. godine. Do sredine 1992. radio je na Katedri za fitomedicinu u Sarajevu, nakon čega se više angažira u javnom životu i obnaša više dužnosti u izvršnim, zakonodavnim i političkim tijelima vlasti. Predaje na Sveučilištu u Mostaru i Zagrebu, te na Veleučilištu VERN u Zagrebu. Objavio je više od devedeset znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, te je urednik većeg broja zbornika, monografija, priručnika i časopisa. Inicijator je, organizator i sudionik brojnih međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih konferencija, konvencija, simpozija, skupova i studija, te pokretač i realizator brojnih projekata. Stručno se usavršavao u SAD-u, Danskoj i Velikoj Britaniji Član je Olimpijskog odbora BiH i predsjednik Rukometnog saveza BiH. Od 2013. godine obnaša dužnost predsjednika Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Dobitnik je više domaćih i međunarodnih priznanja među kojima Zlatnu povelju humanizma Međunarodne lige humanista (1994). Objavljena djela: Izbori u BiH (Mostar 1998); Izbori i izborna kampanja (Mostar 2000); Ratarsko gospodarstvo (Mostar 2007); Ambrozija (Mostar 2009); Temelji uzgoja bilja (Zagreb – Mostar 2010); Okoliš i održivi razvoj (Zagreb – Mostar 2013).