Mile Lasić

Mile Lasić

politolog

Mile Lasić (Uzarići, 1954), politolog, publicist. Prijeratni radni vijek proveo u Sarajevu i Beogradu. Rat ga zatekao kao jugoslavenskog, pa potom i bosansko-hercegovačkog diplomata u SR Njemačkoj. Bio je prisiljen napustiti diplomatsku službu, pa je djelovao kao slobodni publicist, kolumnist i prevoditelj. Od 2009. profesor je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Autor je brojnih politološko-socioloških eseja i studija te petnaest knjiga. Član je Odbora za sociološke znanosti Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

More Info