Kruno Vladimir Pandžić

Fra Kruno Vladimir Pandžić

hercegovački franjevac, filozofski pisac, urednik

Fra Kruno Vladimir Pandžić (Drinovci, 1912. – Chicago, 1965) je hercegovački franjevac, filozofski pisac, urednik. Filozofsko-teološke znanosti studirao je u Mostaru, a nakon svećeničkog ređenja nastavio je studij filozofije na sveučilištu u Fribourgu u Švicarskoj. Tu je izdavao list Croatia Press. Nakon izgona otišao je u Freiburg u Njemačkoj, gdje je nastavio svoj studij. Doktorirao je filozofiju u Ljubljani 1942. godine. Fra Kruno se zatim vraća u svoju provinciju te predaje filozofiju i teologiju na učilištima na Humcu i Mostaru. Nakon rata proživio je kolone smrti i komunističke zatvore. Godine 1948. bježi u Austriju, a sljedeće godine stiže u SAD. Godinu je dana uređivao tjednik Danica, a kasnije i Hrvatski katolički glasnik. Na više hrvatskih župa u Americi i Kanadi služio je kao duhovni pomoćnik. Godine 1965. imenovan je profesorom filozofije u Sudburyju u Kanadi, ali se zbog bolesti morao povući. Umro je iste godine u Chicagu gdje je i pokopan.