Ustav iz nužde. Konsolidacija ustavnog prava Bosne i Hercegovine

Ustav iz nužde. Konsolidacija ustavnog prava Bosne i Hercegovine

Autor: Edin Šarčević

Nakladnik: Rabic, Sarajevo i ECLD, Sarajevo

 

Broj stranica: 449

Godina izdanja: 2010.

Uvez: meki

Visina: 195 mm

 • Opis
 • O autoru

Opis

Sadržaj:

Predgovor

Uvod. Uputstvo za prvu orijentaciju

 1. Ustavnopravna konsolidacija Bosne i Hercegovine
 2. Političke pozicije i akteri
 3. Ustavno pravo kao stvarni socijalni odnosi
 4. Pravo i njegova percepcija
 5. Etnički uređeno ustrojstvo javnog prava
 6. Državni identitet i identitet kulture
 7. »Ustavnopravne kulture« i ustavi koji ih nose

Dio prvi. Građanski parlamentarizam: Ustav Republike Bosne i Hercegovine

 1. Predrazumijevanje
 2. Referendum i plebiscit
 3. Ustavnopravni položaj Republike BiH u jugoslovenskom Ustavu
 4. Prilagođavanja i promjene Ustava Republike BiH
 5. Tip državnosti prema prečišćenom tekstu
 6. Rezultati

Dio drugi. Isključiva etnokratija: Od »Ustava srpske republike« do »Ustava Republike Srpske«

 1. Pregled
 2. Nastanak i kontinuitet: narod kao ustavotvorac
 3. »Republika«: novi slučaj starog pojma
 4. Rezime rezultata

Dio treći. Kultura komplementarne etnokratije: Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

 1. Federacija kao dogovor naroda
 2. Prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Federacija: kratak bilans jednog nestandardiziranog fenomena
 5. Rezime rezultata

Dio četvrti. Kultura participativne etnokratije: Aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma

 1. Predrazumijevanje
 2. Suma baznih karakteristika
 3. Internacionalno ugovaranje ustava
 4. Samoodređenje (samoopredjeljenje) do otcjepljenja: referendum
 5. Deregulacija ustavne strukture — regulacija ustavnog prava
 6. Reforma i rezignacija: kako do novog ustavnog teksta?
 7. Inkurs: poništavanje Mirovnog sporazuma

Dio peti. Rezime rezultata

 1. Opšti okviri
 2. Konkretni zaključci
 3. Predložena rješenja
 4. Perspektive

Literatura

Skraćenice

Edin Šarčević (Sanski Most, 1958), pravnik, znanstvenik, profesor. Studij pravnih znanosti završio je u Sarajevu, magisterij u Beogradu, promovirao je na Pravnom i ekonomskom fakultetu u Saarbrückenu (1992), habilitirao za područje državnog prava, europskog prava, međunarodnog prava i opće teorije države na Univerzitetu u Leipzigu (1999-2002). Do 1992. godine bio je asistent na Pravnom fakultetu u Sarajevu i urednik u redakciji Trećeg programa Radio Sarajeva. Godine 1992. gostujući je profesor na Univerzitetu Helsinki, a potom viši asistent, docent i od 2004. izvanredni profesor na Univerzitetu Leipzig. Član je Internacionalnog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju, Njemačkog udruženja profesora državnog prava i Akademije nauka i umjetnosti BiH. U Sarajevu vodi regionalni Centar za javno pravo (CJP) koji izdaje znanstveni časopis za pravna pitanja – Sveske za javno pravo. Autor je desetak knjiga iz područja prava i mnogih pojedinačnih priloga (studija) objavljenih u zbornicima radova i u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima.