Umjetnost pjevanja gange. Kulturna tradicija Dinarske zone

45.00 KM

190.00 HRK / 23.00 €

 

Autor: Ankica Petrović

Sunakladnik: Franjevački muzej i galerija Gorica-Livno

 

Broj stranica: 288

Godina izdanja: 2018.

ISBN: 978-9958-01-060-6 (Synopsis, Sarajevo)
978-953-7968-54-0 (Synopsis, Zagreb)
978-9926-8173-1-2 (Franjevački muzej i galerija Gorica)

Uvez: tvrdi

Visina: 240 mm

Težina:  652 g

 

Prelistajte-knjigu

  • Opis
  • O autorici

Opis

Knjiga je rezultat višegodišnjeg proučavanja gangi i drugih oblika tradicionalnog seoskog pjevanja na Dinarskom području Bosne i Hercegovine, s posebnim naglaskom na područje Hercegovine, i Dalmatinske zagore, prvenstveno u svrhu izrade doktorske disertacije.

Ganga je još uvijek jedan od najvitalnijih tradicionalnih muzičkih oblika na navedenom području. Mada se za nenaviknuto uho ganga doima kao neorganizirani zvuk, te joj se često uskraćuje mogućnost doživljavanja i opisa kao glazbeni oblik, to je za pripadnike seoskog društva jedan od najizražajniji vidova manifestiranja vlastite kulture i moćnih simbola njihova identiteta.

U knjizi se polazi od iznošenja temeljno suprotstavljenih stavova o doživljajima gangi među pripadnicima različitih društvenih slojeva – gradskih i seoskih. Zatim se ukazuje na rezultate muzikoloških i antropoloških analiza gangi, snimljenih i proučavanih u trideset sela na navedenom području, uvažavajući prije svega dobivene informacije predstavnika seoskog društva. Na taj način su utvrđene spoznaje o glazbenim i neglazbenim vrijednostima gangi i o simboličkim značenjima zastupljenih glazbenih elementa. Također se ukazuje na suptilnu razinu saznanja o svojoj glazbi među izvođačima gangi i na osebujne načine kako oni izražavaju svoju muzikalnost. Knjiga također daje uvid u primjenu antropološkog pristupa za proučavanje gangi, u svrhu isticanja da se tu ne radi samo o osebujnom glazbenom nego i društvenom fenomenu.

U knjizi su priložene muzičke transkripcije gangi te CD s 35 originalnih snimaka koje je autorica snimila na terenu u svom istraživačkom radu 70-ih godina prošloga stoljeća.

Ankica Petrović (Sarajevo, 1943), etnomuzikologinja. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu 1968. godine iz područja teoretskih predmeta i 1973. iz područja etnomuzikologije. Doktorirala je na The Queen’s University of Belfast godine 1977. Postdoktorski studij izvela je na The Hebrew University of Yerusalem 1986/87, pri čemu je proučavala religijsko pjevanje balkanskih Sefarda. U razdoblju od 1979. do 1992. djelovala je kao profesor na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Od 1993, kao gostujući profesor, predavala je kolegije iz područja etnomuzikologije na američkim sveu čilištima: The University of California Berkeley, Duke University, The University of California Santa Cruz i The University of Washington. Pedagošku karijeru završila je na The University of California Los Angeles, u naslovnom zvanju redovitog profesora. Njezina područja istraživanja odnose se na seosku muziku Dinarske zone, staroslavensko obredno pjevanje u Boki kotorskoj, muslimansku muzičku tradiciju u Bosni i Hercegovini, sefardsko religijsko pjevanje na Balkanu, liturgijsko pjevanje Armenske patrijaršije u Jeruzalemu, rodne studije u muzici itd. Izlagala je i objavljivala znanstvene i stručne radove na navedene teme širom svijeta. Njezini stručni radovi zastupljeni su u vodećim svjetskim muzičkim enciklopedijama i znanstvenim časopisima. Autorica je više etnografskih filmova.