Srcem do beskraja (roman u pričama)

30.00 KM

120.00 HRK / 15.00 €

 Autor: Branislav Antov Mikulić

 

Broj stranica: 210

Godina izdanja: 2017.

ISBN: 978-953-7968-62-5 (Zagreb)

Uvez: tvrdi

Visina: 205 mm

Težina: 287 g

 

Prelistajte-knjigu

  • Opis
  • O autoru

Opis

Ova knjiga je uistinu oda ljubavi, hvalospjev najdubljoj emociji koju čovjek i svijet poznaju, onoj koja je prapočetak svega, čovjeka i svijeta. Kroz životne priče svima bliske, ima ih dvadesetak, ona kazuje kako je ljubav silna, kako tugu u radost pretvara, bolesti smrtne podnošljivima čini, plač u smijeh obrće, kako beznađe od nje bježi. Kazuje kako ljubav čuda neviđena čini, da nas čudotvorcima pravi. Pa poručuje da je ljubav moćna, svemoćna, baš kao Bog što je. Da Ljubav bog je.

Branislav Mikulić (Sarajevo, 1951.), ekonomist, pisac. U Sarajevu završio studij ekonomije i političkih znanosti. Magistrirao u Beogradu, doktorirao i specijalizirao u Sarajevu i Haagu. Iako po vokaciji ekonomist, on se okretao temama koje su bile bliže njegovu srcu – istraživanju ljudske sreće i sudbine. Petnaest godina je, radeći na Ekonomskom institutu u Sarajevu, izučavao fenomen masovnih migracija jugoslavenskih radnika u inostranstvo, s fokusom na njegovu socijalnu i ljudsku dimenziju. Objavljeno je na desetine njegovih članaka, naučnih studija, monografija i analiza na tu temu. Ekonomska i socijalna nejednakost su teme koje zaokupljaju njegovu pažnju – u centru njegovog istraživačkog interesa su najranjivije kategorije stanovništva: siromašni, socijalno ugroženi, beskućnici, bolesni, oni bez šansi i nade. Od 1989. do 2005. živi i radi u Nizozemskoj, a potom do 2012. u Irskoj, kada napušta karijeru znanstvenika i istraživača i posvećuje se pisanju i pripovijedanju. Uglavnom se izražava u formi kratke priče, najradije na materinjem jeziku. Sada živi i djeluje između Amsterdama i Sarajeva. Član je Društva pisaca BiH.