Pravni principi

Urednik: Edin Šarčević

Nakladnik: Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo

 

Broj stranica: 147

Godina izdanja: 2014.

Uvez: meki

Visina: 195 mm

  • Opis
  • O uredniku

Opis

Sadržaj:

Edin Šarčević, Predgovor

Edin Šarčević, Integralni i sumativni pristup pravnim principima: jedan metodološki problem?

Jadranko Jug, Primjena pravnih načela u odlukama Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Vladan Petrov i Savo Manojlović, Ustavna načela u praksi Ustavnog suda Srbije

Andrej Abramović, Općeprihvaćena načela kao kriterij za tumačenje pravne norme

Jasminka Hasanbegović, Skica o pravno-praktičkom značaju i beznačajnosti pravnih principa za pravosuđe s osvrtom na stanje Srbiji

Autori priloga

Edin Šarčević (Sanski Most, 1958), pravnik, znanstvenik, profesor. Studij pravnih znanosti završio je u Sarajevu, magisterij u Beogradu, promovirao je na Pravnom i ekonomskom fakultetu u Saarbrückenu (1992), habilitirao za područje državnog prava, europskog prava, međunarodnog prava i opće teorije države na Univerzitetu u Leipzigu (1999-2002). Do 1992. godine bio je asistent na Pravnom fakultetu u Sarajevu i urednik u redakciji Trećeg programa Radio Sarajeva. Godine 1992. gostujući je profesor na Univerzitetu Helsinki, a potom viši asistent, docent i od 2004. izvanredni profesor na Univerzitetu Leipzig. Član je Internacionalnog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju, Njemačkog udruženja profesora državnog prava i Akademije nauka i umjetnosti BiH. U Sarajevu vodi regionalni Centar za javno pravo (CJP) koji izdaje znanstveni časopis za pravna pitanja – Sveske za javno pravo. Autor je desetak knjiga iz područja prava i mnogih pojedinačnih priloga (studija) objavljenih u zbornicima radova i u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima.