Fratri u zgodama i nezgodama 4

30.00 KM

120.00 HRK / 15.00 €

 

Autor: Tomislav Brković

 

Broj stranica: 494

Godina izdanja: 2018.

ISBN: 978-9958-01-058-3 (Synopsis, Sarajevo)
978-953-7968-72-4 (Synopsis, Zagreb)

Uvez: tvrdi

Visina: 165 mm

Težina: 666 g

 

Prelistajte-knjigu

  • Opis
  • O priređivaču

Opis

Zanimanja za dosadašnja tri nadopunjena izdanja knjige „Fratri u zgodama i nezgodama“ (2008., 2010., 2012.), kao i strip-knjigu „Fratri bosanski u stripu – na svoj račun na svoj način“ (2015.), bili su poticaj fra Tomislavu Brkoviću da i dalje bilježi zgode iz života bosanskih franjevaca. Razdioba knjige ostala je ista kao i u tri dosadašnja izdanja, dakle dijeli se na četiri dijela. Prvi dio naslovljen „U legendama“ donosi legende vezane za život bosanskih franjevaca koje imaju i stanovitu povijesnu osnovu. Drugi dio „U kronikama“ sadrži kroničke zapise koje su, kako u objavljenim tako i u neobjavljenim kronikama, zabilježili pojedini franjevci. Treći, najveći dio naslovljen „U razgovoru“ anegdotalno donosi zgode vezane za život pojedinih franjevaca. U većini slučajeva oni su stvarni akteri događaja. Četvrti dio „U sjećanju“ donosi niz anegdota o franjevcima čiju autentičnost nije moguće dokazati, niti se ona sa sigurnošću može otkriti. U knjizi je dodano zasebno poglavlje naslovljeno „Andrićeve fratarske priče“, ulomci priča pisca koji je najveći dio svojega opusa vezao za bosanske franjevce i njihov život u Bosni i Hercegovini. Naposljetku dolazi Pogovor književnika Josipa Mlakića. Knjiga je obogaćena ilustracijama zagrebačkog umjetnika Davora Schunka.

Fra Tomislav Brković (rođen 1972. u Orašcu, općina Prozor-Rama) član je Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Diplomirao je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu 1998. godine. Bio je župni vikar u Bugojnu, gvardijan samostana Rama-Šćit, trenutno ponovno djeluje u Bugojnu kao župni župni vikar. Uredio, priredio i objavio: Katica Nevistić, fra Tomislav Brković, fra Janko Lubos: Svoju zemlju i oni su voljeli, Poginuli i nestali iz bugojanskog kraja u Provom svjetskom ratu (1914-1918), Drugom svjetskom ratu (1941-1945) i poraću te ratu 1991-1995. Svjetlo riječi, Sarajevo-Zagreb 2004.; Bugojanski dnevnik 1988-1998. Katice Nevistić, Svjetlo riječi, Sarajevo-Zagreb 2005.; Fratri u zgodama i nezgodama, 1. izdanje, Svjetlo riječi – Franjevački samostan Rama-Šćit, Sarajevo - Zagreb - Rama, 2008.; Fratri u zgodama i nezgodama, 2. prošireno izdanje, Svjetlo riječi - Franjevački samostan Rama-Šćit, Sarajevo – Zagreb - Rama, 2010.; Fratri u zgodama i nezgodama, 3. nepromijenjeno izdanje, Franjevački samostan Rama-Šćit, Rama-Šćit 2012.; Fratri bosanski u stripu. Na svoj račun – na svoj način, Franjevački samostan Rama-Šćit, Rama-Šćit 2015.; Bosanski ban Tvrtko „pod Prozorom u Rami“. Zbornik radova s Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa, Prozor, 11. kolovoza 2016., Općina Prozor-Rama i Synopsis, Sarajevo–Zagreb, 2016.; Fratri u zgodama i nezgodama, 4. izdanje, Synopsis, Sarajevo–Zagreb, 2018.