Debogumilizacija bosanskog srednjovjekovlja. Uloga bogumilskog dualizma u stvaranju srednjovjekovnog bosanskog identiteta

99.50 KM

390.00 HRK / 51.00 €

 

Autor: Redžo Trako

Sunakladnik: Visoko evanđeosko sveučilište u Osijeku

 

Broj stranica: 614

Godina izdanja: 2017.

ISBN: 978-953-7968-64-9 (Synopsis, Zagreb)
978-9958-01-053-8 (Synopsis, Sarajevo)

Uvez: tvrdi

Visina: 265 mm

Težina:  2.050 g

 

Prelistajte-knjigu

  • Opis
  • O autoru

Opis

Tema ove knjige je dualističko kršćansko krivovjerje poznato pod nazivom bugarsko-bizantski bogumilizam, kao i mogući utjecaj bogumilizma na stvaranje srednjovjekovnog bosanskog identiteta. Ipak, tek nakon dubljeg istraživanje autor jasno naglašava da se genetski i duhovni preci suvremenih bosansko-hercegovačkih stanovnika nisu nikada identificirali s bogumilizmom, te da na prostoru današnje bosanskohercegovačke države nema tragova srednjovjekovnog kršćanskog krivovjerja zvanog bogumilizam. Drugim riječima, nastanak, oblikovanje i razvoj srednjovjekovne bosanske države gotovo je istovjetan stvaranju bilo kojeg drugog europskog nacionalnog identiteta. Taj se proces nije bitno razlikovao od stvaranja engleskog, irskog, škotskog, hrvatskog ili srpskog identiteta. Stvaranje bosanske državotvorne ideje je prirodno (bilo) opterećeno različitim gledištima susjednih zemalja. Osim toga pad Bosanskog Kraljevstva (1463) i višestoljetna penetracija osmanlijskih Turaka u Europu posredstvom balkanskog jugoistoka ubrzali su rast muslimanske populacije i pomogli oblikovanju stereotipne slike takozvane Otomanske Bosne. Međutim, iako je povijesno iskustvo srednjovjekovnih bosanskih pravoslavaca i bosanskih katolika nešto drugačije od iskustva ostalih europskih kršćana, nema nikakvih dokaza da je bosanskim srednjovjekovljem dominirao bogumilski, ili bilo kakav drugi krivovjerni kršćanski pokret.

Redžo Trako (1958) bošnjački je slobodni znanstvenik rodom iz Preočice kod Viteza. Nakon osnovne škole obrazuje se u Vojnoj gimnaziji u Beogradu i na Tehničkoj vojnoj akademiji u Zagrebu, a zatim godinama radi u Bosni i Hercegovini kao diplomirani vojni inženjer JNA. Nakon odbijanja da sudjeluje u međuetničkom ratnom sukobu 1992, s obitelji, u statusu izbjeglice, seli u Daruvar. U nemogućnosti dobivanja stalnog posla, odlazi u Sjevernu Irsku i nastavlja školovanje na Belfast Bible College i Queen's University of Belfast, gdje doktorira 2007. godine. Istovremeno sudjeluje u osnivanju međunarodne organizacije Friends of Bosnia and Croatia in Northern Ireland, uz čiju pomoć inicira i vodi projekt prvog cjelovitog prijevoda Biblije na bosanski jezik, kao i prijevoda reprezentativnog biblijskog komentara (New Bible Commentary, IVP). Trenutno predaje na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku, gdje paralelno radi na osnivanju Instituta za izučavanje islama. Sudionik je više međunarodnih konferencija o ulozi religije u društvu, član uredništva znanstvenog časopisa Journal of Culture and Religion, kao i redovni član Europske akademije znanosti i umjetnosti u Salzburgu (Austrija), VII. razred (svjetske religije).